DOPRAVA

Kontaktujte nás na tel. 736 729 706 event. 602 424 114

 cenik_doprava_2012

cenik_stavebni_stroje_2012

 

 

 

 

ZEMNÍ PRÁCE

 Kontaktujte nás na tel. 736 729 706 event. 602 424 114

  • výkopové práce (pro základy RD, základové pasy, kabelové a potrubní vedení, apod.)
  • nakládka a přesun sypkých materiálů a zeminy
  • modelování a finální úpravy terénů
  • zpevnění ploch
  • demolice